Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

Kalendarium

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt e-Labirynt Miasta

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Projekt „Wenecja Marek” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Niepodległa

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Regulamin OTWRTEJ PRACOWNI w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego w okresie epidemicznym związanym z wirusem Covid-19

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Celem Regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, rodziców/opiekunów oraz pracowników Mareckiego Ośrodka Kultury w trakcie prowadzonych zajęć Otwartej Pracowni.
 2. W zajęciach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, duszności.

§ 2
Sposób organizowania zajęć

 1. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu.
 2. Dziecko na zajęcia jest przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 3. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie są zobowiązani  przy wejściu do Ośrodka do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni korytarzy w Mareckim Ośrodku Kultury.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko na zajęcia zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do instruktorów, pracowników MOK, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m oraz nosić maseczki lub przyłbice ochronne.
 6. Do sali, w której odbywają się zajęcia, wchodzą tylko uczestnicy i instruktorzy prowadzący zajęcia.
 7. Jednorazowo w zajęciach bierze udział maksymalnie 12 uczestników.
 8. Instruktor prowadzący zajęcia oraz uczestnicy zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m i nosić maseczki lub przyłbice ochronne.
 9. Stoliki są ustawione w taki sposób, aby zachować 2 m dystansu społecznego.
 10. Sala, w której odbywają się zajęcia jest dezynfekowana i wietrzona przed każdymi zajęciami.
 11. Regularnie czyszczone i dezynfekowane są też powierzchnie wspólne: klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty.
 12. Podczas zajęć jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

Do pobrania: Oświadczenie

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem