Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
 

Najbliższe wydarzenie

31 lipca 2020 11:00
Wczasy 
w Jarosławcu

Kalendarium

Projekt „Wenecja Marek” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Niepodległa

Śledztwo Marka Mareckiego
GRA DLA MARKOWIAN 50+

CZĘŚĆ I
PORTRET PAMIĘCIOWY

Marki, miasto które skrywa wiele tajemnic i niewyjaśnionych historii. Marek Marecki, jest na tropie wielu z nich. Kim jest Marek Marecki? Prawdopodobnie to Markowianin, nawet może to Twój sąsiad albo osoba, którą dobrze znasz. Marek jest urodzonym detektywem. Działa incognito, ale jego obecność jest bardzo charakterystyczna. Spróbuj poznać tajemniczą postać grając w naszą grę. Będziemy publikować zadania, dzięki którym, drogą dedukcji stworzysz jego portret pamięciowy!

W każdy poniedziałek zajrzyj na naszą stronę internetową i rozwiąż zagadkę. Wystarczy, że odczytasz polecenie i wykonasz tajne instrukcje. Resztą zajmie się Marek Marecki, który także jest zaangażowany w ten konkurs.

 

ZADANIE nr 6: 

Detektyw Marek Marecki prowadząc swoje śledztwo, współpracuje z różnymi ludźmi w Markach. Odgadnij ich imiona i nazwiska, które są zaszyfrowane w anagramach. Napisz, jaką rolę pełnią w mieście.

Zatargałom Ikrowca, Skandalera Swojakank, Anan Karlichm, Abate Ryczko, Akcje Ochry, Zadusir Piruetach, Pławe Pewnikis.

 

ŚLEDZTWO MARKA MARECKIEGO


Ślad str 1 Ślad str 2

REGULAMIN KONKURSU ŚLEDZTWO MARKA MARECKIEGO


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa cele, warunki, zasady oraz czas trwania konkursu  ŚLEDZTWO MARKA MARECKIEGO

2. Organizatorem konkursu jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

4.Cel konkursu:
-inspirowanie ciekawości poznawczej,
-rozwijanie procesów pamięciowych i myślowych,
-kształtowanie kultury czasu wolnego,
-integracja mareckich seniorów.

5. Konkurs odbędzie się w dniach od 27 kwietnia 2020 roku do 15 czerwca 2020 roku na stronie http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok.

6. Uczestnikiem konkursu, może być każda osoba pełnoletnia. Mile widziani są uczestnicy, którzy ukończyli 50 r.ż.

7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

8. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonym pod adresem http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok

9. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Organizator opublikuje listy zwycięzców na stronach: http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok i www.mokmarki.pl.

11. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w konkursie osobę, której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.


§ 2. Zwycięzcy i nagrody


1. W konkursie są przewidziane są nagrody / niespodzianki;

2. Każdy uczestnik za poprawnie wykonane zadanie otrzyma 1 „wirtualny rewolwer”. Zdobywca największej liczby rewolwerów zostanie zwycięzcą konkursu.

3. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.


§ 3. Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia, w którym uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku osoby niepełnoletniej na stronie Organizatora zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE z 4.05.2016) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, zwanego dalej MOK. Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarza Pani/Pana danych można uzyskać w siedzibie Administratora, tel. 22 781 14 06, email:mokmarki@mokmarki.pl oraz w klauzuli informacyjnej na stronie www.mokmarki.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody.


§ 4. Postanowienia końcowe


1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.mokmarki.pl

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora, tj. www.mokmarki.pl oraz http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok

4. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem