Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego
 

Najbliższe wydarzenie

Kup bilet online

Kalendarium

Projekt "Ciurlionis w labiryncie miasta" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

zajęcia indywidualne dla dzieci (od lat 6) oraz młodzieży mających trudności w mowie, pisaniu i czytaniu
poniedziałek (szczegóły i zapisy u instruktoras prowadzącego zajęcia)
cena: 35 zł / 30 minut
prowadzenie: Iwona Szczygielska

Zapraszamy na indywidualne zajęcia z zakresu pomocy logopedyczno-pedagogicznej. Każde zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W czasie zajęć stosowane są różne metody i techniki pracy m.in. zabawy, gry, ćwiczenia słuchowe, zadania manualne i inne.
Jeśli Twoje dziecko ma zaburzenia wymowy, problemy z nauką czytania i pisania zapraszamy na zajęcia w Mareckim Ośrodku Kultury im. T. Lużyńskiego.

LOGOPEDIA:
Terapia wad i zaburzeń mowy obejmująca:
- usprawnianie aparatu oddechowego;
- poprawę sprawności narządu mowy;
- usuwanie błędnej artykulacji głosek;
- ćwiczenia artykulacyjne;
- usprawnianie słuchu fonemowego.

REEDUKACJA:
1. Nauka czytania ze zrozumieniem metodą symultaniczno - sekwencyjną prof. J. Cieszyńskiej.
2. Terapia uczniów dyslektycznych i zagrożonych dysleksją rozwojową obejmująca:
- ćwiczenia stymulacji lewopółkulowej;
- ćwiczenia nalizy i syntezy wzrokowej;
- grafomotoryka;
- szeregi i sekwencje;
- usprawnianie techniki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną;
- ćwiczenia rozwijające pamięc i koncentracje uwagi.

- RADY LOGOPEDY DLA RODZICÓW -

Rodzice w wieku przedszkolnym często zastanawiają się, czy ich dziecko mówi poprawnie, czy też rozwój mowy jest opóźniony lub zaburzony. Zapobieganie i korekcja wad wymowy, to również w prostej zależności zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Bowiem dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.
Należy pamiętać, że rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. U jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania przez dzieci głosek. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka.
Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a prawidłowy jej rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka. Jeśli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, dziecko prawidłowo myśli, rozwija swoje słownictwo, rozwija myślenie abstrakcyjne, prawidłowo stosuje zasady gramatyczne.
Wiedza o tym, jak rozwija się mowa dziecka jest dla rodziców bardzo istotna. Powinniśmy wiedzieć, kiedy pojawiają się w mowie przeciętnego dziecka poszczególne głoski, aby umiejętnie kierować tym rozwojem. Bez tej wiedzy nie możemy ingerować, nie możemy mu pomóc, a przeciwnie - możemy zaszkodzić, wymagając tego, czemu sprostać nie może, czy też lekceważąc, przeoczając niepokojące sygnały.

Normą rozwojową jest, jeśli dziecko w wieku:

0 -1 roku - komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, głuży, gaworzy, wymawia pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, lala;
1 - 2 lat - Używa prawie wszystkich samogłosek, z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski ( p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi. Wypowiada się jednowyrazowo: np.: kaczka - kaka,, pomidor - midol;
3 lat - porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski (p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li, ś, ź, dź, j, k, ki, g, gi, ch);
4 lat - wymawia głoski / s, z, c, dz /;
5 - 6 lat - wymawia głoski / sz, ż, cz, dż, r /;
7 lat - ma utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia.
Rodzicu, niezwłocznie udaj się do logopedy gdy:

Mowa dziecka odbiega od normy rozwojowej.
Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Niestety, na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej zwlekasz, tym bardziej wada się utrwala.
Niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast buda mówi puta).
Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.
Zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie jest wadą lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim (np. zamiast r mówi l), lecz wyraźnie ją zniekształca np. gardłowo wymawia głoskę r, potrzebna jest pomoc logopedyczna. W wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (czyli tego co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich myśli, może to powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli zauważysz u swojego dziecka lekkie zacinanie, powtarzanie sylab, najprawdopodobniej będzie to właśnie rozwojowa niepłynność mowy. Niemal wszystkie dzieci z tego wyrastają, jeśli jednak problem będzie się nasilał, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą.

Zgodnie z powiedzeniem "lepiej zapobiegać niż leczyć" zapraszam wszystkich zaniepokojonych rodziców na konsultacje i porady.

Zapraszamy!!!

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem