Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

Kalendarium

Tutaj realizowany jest projekt grantowy Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt Tryptyk Romantyczny dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz MIGAM
 
 
Facebook

TRWOGA 2020

konkurs na prace inspirowane Trwogą Mikołaja Konstantego Čiurlionisa

Informacje o konkursie

Trwoga 2020 - zgłoszenie do konkursu
Oświadczenia
Oświadczenie opiekuna uczestnika niepełnoletniego

W przypadku zgłoszednia uczestnika niepełnoletniego, prosimy o pobranie karty zgłoszenia, podpisanie jej przez opiekuna prawnego i załączenie poniżej skanu lub zdjęcia. Można też wysłać podpisaną kartę pocztą na adres: Marecki Ośrodek Kultury, ul. Fabryczna 2, 05-270 marki.

Do pobrania: karta zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego

REGULAMIN

 

 1. Konkurs jest adresowany do artystów profesjonalnych i amatorów od lat 12.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

 3. Praca może być wykonana w dowolnej technice i formacie. Mile widziane rysunki, techniki malarskie (akwarela, tempera), grafiki, wyklejanki, collage.

 4. Należy wykonać fotografię/skan pracy i przesłać ją przez formularz dostępny pod adresem www.mokmarki.pl/trwoga

 5. Prace oceniać będzie jury w składzie: dr Beata Marcinkowska, Edyta Bystroń, Katarzyna Listwon, Luiza Wojciechowska-Konopka, Zdzisław Domolewski.

 6. Jury oceniać będzie prace w dwóch grupach konkursowych: artyści profesjonalni, amatorzy.

 7. Nagrody mają charakter rzeczowy.

 8. Decyzje jury są ostateczne.

 9. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 10. Przewiduje się organizację wystawy z prac konkursowych oraz druk katalogu.

 11. Fundatorzy nagród: Miasto Marki i Marecki Ośrodek Kultury

 12. Prace konkursowe należy skladać do końca maja 2020

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem