Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

28 września 2022 09:30
MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Kalendarium

Tutaj realizowany jest projekt grantowy Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt Tryptyk Romantyczny dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz MIGAM
 
 
Facebook

REGULAMIN

Akcji KOLOROWE LATO

LATO W MIESCIE 2022

 

1. Organizatorem akcji KOLOROWE LATO jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

2. Zajęcia prowadzone przez organizatora w ramach akcji są odpłatne 350 zł za jeden tydzień.

3. Uczestnikami akcji mogą być dzieci ze szkół podstawowych klas I-IV.

4. Akcja KOLOROWE LATO odbywa się w dniach 27.06 – 1.07. 2022 r. oraz 4.07 – 8.07. 2022 r. od godz. 08:00 do godz. 16:30.

5. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego zapewnienia opiekę we wskazanych godzinach, realizację programu, wycieczek i obiad.

6.Program akcji KOLOROWE LATO został opublikowany na stronie www.mokmarki.pl. Program może ulec zmianie na skutek nieprzewidzianych okoliczności i zmian w pogodzie.

7. W godzinach ustalonych przez organizatora uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców.

8. Uczestnicy akcji nie mogą opuszczać samodzielnie placówki lub miejsc spotkań.

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dziecka do godz. 16:30.

10. Dziecko może wracać samodzielnie do domu, po wcześniejszym złożeniu pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów.

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w obuwie na zmianę stosowne do warunków atmosferycznych oraz strój i obuwie sportowe na zmianę odpowiednie do uczestnictwa w grach i zabawach sportowych na obiektach sportowych.

12. Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz podpisać OŚWIADCZENIE, będące formularzem zgłoszeniowym oraz zobowiązaniem do przestrzegania regulaminu.

 

13. Obowiązki uczestników:

1) Przestrzegać Regulaminu akcji KOLOROWE LATO.

2) Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny osobistej.

3) Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców i personelu Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

4) Brać udział w realizacji programu akcji KOLOROWE LATO.

5) Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

6) Szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników.

7) Bez zgody wychowawcy nie oddalać się od grupy.

14. Uczestnik, który naruszy w sposób rażący zasady regulaminu, może być skreślony z listy uczestników decyzją Dyrektora Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 15. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego nie odpowiada za rzeczy zagubione i zniszczone przez uczestnika.

15. Za szkody spowodowane przez uczestnika odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

16. Marecki Osrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego zastrzega sobie możliwość publikowania fotorelacji z przebiegu akcji KOLOROWE LATO. Fotorelacje umieszczane będą na stronie www.mokmarki.pl oraz profilu Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego na portalu społecznościowym. Osoby nie wyrażające zgody na upublicznienie wizerunku dziecka zobowiązane są poinformować o tym organizatora w formie pisemnej.

17. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

Do pobrania: oświadczenie opiekuna prawnego

Do pobrania: regulamin

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem