Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

26 maja 2022 16:00
RETRO-KINO-MANIA

Kalendarium

Tutaj realizowany jest projekt grantowy Konwersja Cyfrowa Domów Kultury dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt e-Labirynt Miasta

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz MIGAM
 
 
Facebook

Zasady:
1. Wykonaj telefonem zdjęcie lub skan swojego portretu ślubnego. Jeśli sprawia Ci to trudność, poproś o pomoc dzieci lub wnuczęta 
2. Prześlij plik esemesem na numer 784 420 200 lub załącz w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.mokmarki.pl, dołącz zgodę na opublikowanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
3. Fotografie można przesyłać do 30.04.2020 roku.
4.Twoje zdjęcie zostanie opublikowane na stronie http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok
w Galerii Ślubnego Portretu. Gdy nadejdą lepsze czasy, być może jesienią Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego zorganizuje wystawę Waszych fotografii ślubnych.
5.Komisja wybierze najładniejsze zdjęcie i ogłosi zwycięzcę na stronie http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok .
6. Nagrodę w konkursie wyślemy pocztą.
7. Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://mokmarki.pl 

Prezentujemy pierwsze zdjęcia nadesłane na konkurs

REGULAMIN Konkursu GALERIA ŚLUBNEGO PORTRETU


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa cele, warunki, zasady oraz czas trwania konkursu GALERIA ŚLUBNEGO PORTRETU http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok

2. Organizatorem konkursu jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego z siedzibą w Markach, ul. Fabryczna 2.

3.Cel konkursu:
-upowszechnianie fotografii, jako dziedziny artystycznej,
-kształtowanie pozytywnych wzorców rodzinnych,
-inspirowanie zachowań twórczych,
-integracja międzypokoleniowa wokół działań artystycznych

4. Konkurs odbędzie się w dniach 26.03.2020 - 30.04.2020 roku na stronie http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok.

5. Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych.

6.Konkurs skierowany jest dla osób powyżej 60 roku życia.

7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

8. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu zamieszonym pod adresem http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok

9.Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Zadaniem Uczestnika będzie przesłanie ślubnej fotografii.

11. Organizator opublikuje nadesłane fotografie na stronach:http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok i www.mokmarki.pl.

12. Zwycięska fotografia zostanie wybrana przez Komisję, powołaną przez Organizatora.

13. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w konkursie osobę, której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.


§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

1. W konkursie są przewidziane są nagrody- niespodzianki;

2. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie wydarzenia www.mokmarki.ploraz http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok.

4. Laureaci I Miejsca mogą zgłosić się osobiście po odbiór nagrody lub zostanie ona przesłana pocztą.


§ 3. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia, w którym uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku na stronie Organizatora zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE z 4.05.2016) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, zwanego dalej MOK. Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarza Pani/Pana danych można uzyskać w siedzibie Administratora, tel. 22 781 14 06, email: mokmarki@mokmarki.pl oraz w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.mokmarki.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody.


§ 4. Postanowienia końcowe


1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.mokmarki.pl

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora, tj. www.mokmarki.ploraz http://www.mokmarki.pl/wirtualny-mok

5. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

Formularz zgłoszeniowy

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem