Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

I sesja nowej Rady Miasta Marki

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) Komisarz Wyborczy w Warszawie III zwołuję I sesję Rady Miasta Marki na dzień 6 maja 2024 roku o godzinie 14:00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych Miasta Marki.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta Marki.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Marki.
6. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Marki oraz wybór Wiceprzewodniczącego (Wiceprzewodniczących) Rady Miasta Marki.
7.Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
8. Wybór członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Sesja odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r., o godz. 14.00 w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego w Markach, przy ul. Fabrycznej 2.

Skip to content