Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Kontakt

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 
ul. Fabryczna 2
05-270 Marki
tel. +48 22 781-14-06 

email: mokmarki@mokmarki.pl

strona internetowa: www.mokmarki.pl

Sekretariat czynny: poniedziałki-piątki w godz. 12.00 -17.00

Kasa czynna: poniedziałki-piątki w godz. 12.00 -18.00

opłat za zajęcia można dokonywać przelewem na konto
63 8015 0004 0200 4978 2021 0106
w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zajęć lub zespołu, miesiąc i rok, za który wnoszona jest opłata

Mapa dojazdu:

Zespół

Aleksandra Jankowska
dyrektor
a.jankowska@mokmarki.pl

Bożena Dobkowska
gł. księgowa
b.dobkowska@mokmarki.pl

Jolanta Sowińska
kierownik administracyjny
j.sowinska@mokmarki.pl

Kinga Jakubowska
kierownik Działu Programowego
k.jakubowska@mokmarki.pl

Antonina Van Dessel
Instruktor ds.promocji i komunikacji
a.vandessel@mokmarki.pl

Luiza Wojciechowska-Konopka
instruktor plastyki
l.wojciechowska-konopka@mokmarki.pl

Ola Sarnowska
instruktor plastyki, grafik
o.sarnowska@mokmarki.pl

Marcin Skotnicki
informatyk, grafik
m.skotnicki@mokmarki.pl

Edyta Bednarczyk
pracownik biurowy – kasjer
e.bednarczyk@mokmarki.pl
22 781 14 06

Barbara Gajcy
pracownik obsługi

Marek Frączek
pracownik obsługi

Skip to content