Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Fotoplastykon w wieży – czy uwierzysz?

projekty grantowe mareckiego ośrodka kultury

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu pn. „Fotoplastykon w wieży – czy uwierzysz?” w programie „Kultura – Interwecje 2024”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Głównym celem zadania jest zadbanie o lokalne dziedzictwo historyczne poprzez twórcze interdyscyplinarne współdziałanie w formie warsztatowej, z wykorzystaniem transmisji międzypokoleniowej i artefaktów historycznych, tak aby wspólnym wysiłkiem zaangażowanych mieszkańców powstała żywa tkanka historyczna, którą będzie można upowszechniać mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym, w formie interaktywnej wystawy z elementami twórczymi.

Zadanie będzie przebiegało trzyetapowo, w pierwszym etapie zorganizujemy warsztaty historyczno-artystyczne (filmowe, plastyczno-fotograficzne, dźwiękowe i naukowe), spotkania z historią mówioną oraz konkurs na najlepszy eksponat, w drugim natomiast wraz z uczestnikami projektu zorganizujemy salę historyczną w wieży ośrodka, budując tam symboliczne “wehikuły czasu” takie jak: fotoplastykon, stanowiska nasłuchu historycznego i projekcje filmów o historii miasta. Pokażemy też najciekawsze konkursowe eksponaty. W trzecim, finałowym etapie, w nowo powstałej przestrzeni, odbędzie się wydarzenie historyczne dla mieszkańców z rozstrzygnięciem konkursu oraz pajęczyną mareckich opowieści tkaną na żywo przez uczestników (transmitowane dodatkowo w formie streamingu online), seria spotkań warsztatowych dla uczniów szkół i przedszkoli mareckich oraz udostępnienie efektów projektu szerokiej publiczności.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszego ośrodka. Jesteśmy przekonani, że odnowiona elewacja stanie się powodem do dumy dla całej społeczności i będzie wspaniałym tłem dla wielu przyszłych wydarzeń kulturalnych, a fotoplastikon w wieży stanie się sercem Muzeum Marek.

Skip to content