Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Przetarg: Renowacja ceglanej elewacji oraz wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających

Przedmiotem zamówienia jest renowacja ceglanej elewacji oraz wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających budynku zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Markach.
Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) programem prac konserwatorskich stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 17 stycznia 2024 r. znak WN.5142.16.2024.WŁ wraz z uzupełnieniem do tej decyzji z dnia 19 czerwca 2024 roku, stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ,
3) szczegółowym kosztorysem ofertowym składanym wraz z ofertą,
4) obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumentacja znajduje się pod linkiem https://marki.logintrade.net/zapytania_email,169615,4c06fa0ff09c7c09647af00bf9ba3343.html

Skip to content