Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

M.K. Čiurlionis

Ołtarz ofiarny, tempera, karton, 1909 r.

“Całe nasze Życie spali się na ofiarnym Ołtarzu Wieczności, Nieskończoności, Wszechświata Sztuki.” – napisał Čiurlionis w 1908 roku.
“Ołtarz ofiarny” – to jedna z najbardziej monumentalnych kompozycji. Artysta zestawia potężne schodowe formy piramidy z oddaloną płaszczyzną poziomu morza. Obraz otwiera się jakby z “lotu ptaka”.
Ściany ołtarza ofiarnego są wymalowane motywami spotykanymi na innych jego obrazach M.K. Čiurlionisa – podróż jeźdźca, walka rycerza ze smokiem, wchodzenie schodami aniołów, egipskie piramidy.

Animacja ukazuje wzbijający się w niebo dym.

Sonata wiosenna, II ANDANTE, tempera, papier, 1907 r.

W “Sonacie wiosennej” przedstawiona została litewska wiosna, podporządkowana podstawowym zasadom sonaty w strukturze cyklu. W Allegro przez równomiernie otwory na płaszczyźnie topniejącego śniegu, w głębi widać inne przestrzenie, świat innego czasu. Cztery plany, jeden nad drugim, tworzą polifonię, na którą w formie sonaty składają się złączone i przetworzone tematy ekspozycji i repryzy. Horyzont dalekiego lasu, góry obłoków i wielkie skrzydła wiatraka tworzą spokojną, monumentalną kompozycję Andante. Gwałtowne Scherzo, z zieleniejącymi się drzewami, latającymi motylami i jaskółkami, udziela radości i polotu, a oszczędnie i zdumiewająco namalowany Finał, w którym planeta jest nad obłokami, na swojej najwyższej wyżynie, metaforycznie powtarza słowa dziadka z bajki Čiurlionisa: “Patrzcie z najwyższych wież.”

Animacja ukazuje jak kręcą się skrzydła baśniowego wiatraka.

Kozioł, pastel, papier 1903/4

Wczesna praca artysty w technice pastelu suchego , w której pracował głównie w czasie studiów. Przedstawia długorogiego kozła na tle roślinności i architektury.

Animacja pokazuje jak krajobraz pulsuje, a kozioł rusza głową.
Skip to content