Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Konkurs “Trwoga” – wystawa pokonkursowa

Konkurs „Trwoga” został ogłoszony na wiosnę 2020 roku, podczas pandemii koronawirusa. Profesjonalne jury w składzie: Edyta Bystroń, Zdzisław Domolewski, Katarzyna Listwon, dr Beata Marcinkowska, Luiza Wojciechowska-Konopka przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii osób dorosłych:
I miejsce – Łukasz Różyński
II miejsce – Joanna Dominika Ładyżyńska
III miejsce (ex aequo) – Rafał Orzeł i Emilia Kosakowska

w kategorii dzieci i młodzieży:
wyróżnienia – Paula Delgado, Gabriela Jarzyna Julia Szczepanik

Zwycięzcom gratulujemy!

Wyjątek z opinii Zdzisława Domolewskiego:
„Praca z czaszkami wydaje się najlepiej spełnia kryteria, chociaż nieco banalna. Praca z ciemnym, nieokreślonym elementem i ciągnącymi się za nim kreseczkami najbardziej zaskakuje i wydaje się najbardziej oryginalna. Praca z niebieskimi rękawiczkami to fajny pomysł, chociaż może nieco odległy od tematu konkursu. (…) Próbę ujęcia w formę plastyczną trwogi, nieco naiwnie, ale szczerze widzimy w pracy z fioletową głową i zbiegającymi po językach malutkimi postaciami. Jest w tym coś z naiwnego malarstwa Fridy.” 

Skip to content