Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Ausweis

Zaświadczenie o zatrudnieniu Pani Anny Ambroziak, mieszkanki mareckich kamienic wydane przez Niemców. W Generalnej Guberni od 12 grudnia 1939 roku obowiązywał nakaz pracy dla Polaków od 14 do 60 roku życia. Brak tego dokumentu narażał na problemy w przypadku łapanek ulicznych – powodował wywóz na roboty do Niemiec.

Skip to content