Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Karta identyfikacyjna ewakuowanego

Karta identyfikacyjna P. Anny Ambroziak wystawiona przez Polski Komitet Opiekuńczy –   istniejącą w latach 1940–1945 – polską organizację charytatywną  utworzoną na polecenie władz niemieckich. Pani Anna została ewakuowana z Marek do Błonia, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli obóz przejściowy dla ludności cywilnej.

Skip to content