Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Policyjne zameldowanie

Dokument z 1944 roku poświadczający miejsce pobytu w obozie tymczasowym w Błoniu rodziny Ambroziaków z Marek.

Skip to content