Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Świadectwa publicznej Szkoły Powszechnej w Markach

Świadectwa śródroczne oraz ukończenia roku szkolnego z siedmio – klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Markach, która mieściła się przy ul. Fabrycznej 2 – obecnie siedziba Mareckiego  Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. Eksponaty przekazał Pan Ryszard Węsierski. Świadectwa należały do Michała Ambroziaka – brata jego mamy, Anny Ambroziak. 

Skip to content