Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Czyn społeczny

Fotografia przedstawia Jadwigę Golińską z domu Myślińską z koleżanką – Marysią Wojciechowską podczas sprzątania terenu Szkoły Zawodowej w Strudze w “Czynie Społecznym”.

Skip to content