Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Karpaccy górale w Markach

Kilka Fotografii z 1955 roku przedstawiających mareckich aktorów – amatorów : Feliksę Kapicę czyli babcię Agnieszki Muszakowskiej, Jordana Stępniewicza, drugiego męża Gertrudy z domu Węsierskiej, Pan Nakwaskiego, Panią Brzozowską w sztuce pt. Karpaccy górale, którą grano w kinie Zgoda w Domu Katolickim przy ul. Piłsudskiego. Wspomniany Dom Katolicki oddano do użytku w 1935 roku.

W sali widowiskowej organizowano przedstawienia teatralne. W 1938 r. zakupiono projektor filmowy, a Dom Katolicki zaczął też pełnić funkcję publicznego kina ze specjalnie dobieranym repertuarem. Dochody uzyskane z projekcji filmowych i przedstawień teatralnych przeznaczone były zwykle na potrzeby najuboższych parafian.

Skip to content