Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Wenecja Marek 1918

WENECJA MAREK 1918 to projekt Mareckiego Osrodka Kultury im. Tadeusza Luzyńskiego skierowany do mieszkańców Marek, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedla Struga. Jego celem jest poznanie dziedzictwa kulturowego tego miejsca z czasów, gdy rodziła się niepodległość. Struga była wtedy letniskiem, a Wenecja jej parkiem z plenerowymi przedstawieniami, które organizowało od 1908 roku Kółko Miłośników Sztuki Dramatycznej. Przypomnimy historię tego parku oraz jego rolę w integrowaniu mieszkańców i kształtowaniu tożsamości narodowej w chwili odzyskania niepodległości. Nawiążemy do artystycznych wydarzeń w Wenecji. W ramach projektu zrealizujemy spotkania i spacery historyczne oraz warsztaty teatralne, scenograficzne, animacji filmowej, taneczne. W ramach warsztatów powstanie widowisko plenerowe w reżyserii Jerzego Łazewskiego. Zaprosimy też do odkrywania WENECJI metodą Questingu. Punktem kulminacyjnym będzie piknik historyczny, podczas którego zostaną zaprezentowane rezultaty wszystkich części projektu.

autorki: Kinga Jakubowska, Antonina Van Dessel

Projekt otrzymał Grant w programie Niepodległa, uzyskując największą liczbę punktów spośród 1300 złożonych wniosków.

Zobacz więcej:

Skip to content