Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

e-Labirynt miasta

E-LABIRYNT MIASTA to platforma internetowa, dedykowana edukacji kulturalnej w kontekście lokalnej sztuki i historii. Celem projektu jest aktywne włączenie mieszkańców w różnym wieku w życie kulturalne miasta, wyzwolenie twórczego potencjału, zmniejszenie stresu i niepokoju związanego z pandemią przez aktywność twórczą i rozrywkę, a także umożliwienie poznania nowych faktów dotyczących historii, kultury i tożsamości Marek przy wykorzystaniu starej zasady „bawiąc uczyć, ucząc bawić”.

Obecnie części składowe platformy e-labirynt miasta zostały przeniesione na stronę MOK:

Skip to content