Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Trwoga 2020

Mikołaj Konstanty Čiurlionis – malarz niepodobny do kogokolwiek innego
Litewski artysta rangi światowej, który ostatnie miesiące życia spędził w Markach. Zaczynał jako kompozytor, którym pozostał do końca swojego krótkiego życia, pisał także prozę, czasem dziwnie przypominającą twórczość Franza Kafki, ale wkrótce zaczął malować niezwykłe obrazy – fantastyczne, nawiązujące do muzyki. Zmarł w 1911 roku w Czerwonym Dworze, wówczas sanatorium dla nerwowo chorych w Pustelniku. Chcemy przypomnieć tego wybitnego kompozytora i malarza, bo jest to postać w sztuce XX wieku niezwykła: pierwszy abstrakcjonista, prekursor symbolizmu. Przedstawiać będziemy wybrane obrazy, naszym zdaniem najciekawsze, atrakcyjne dla współczesnego odbiorcy i mamy nadzieję, że bardzo inspirujące – patrz konkurs TRWOGA 2020.
Dziś prezentujemy obraz Trwoga z 1903 roku oraz dwa obrazy z wiodącym motywem dzwonu Wiosenny motyw (1908), Dzwonnica (1905), a dla kontrastu jeden z najsłynniejszych obrazów Čiurlionisa Ołtarz ofiarny (1908 r.)

trwoga
Trwoga

Głównym motywem kompozycji jest dzwon, jako sygnał niebezpieczeństwa.Interpretatorzy łączą powstanie obrazu ze społecznymi nastrojami w przededniu wojny Rosji z Japonią i pierwszej rosyjskiej rewolucji.
 

oltarz
Ołtarz ofiarny


“Całe nasze Życie spali się na ofiarnym Ołtarzu Wieczności, Nieskończoności, Wszechświata Sztuki.” (List do S. Kymantaite, 26 listopada 1908 roku, Petersburg)
Jedna z najbardziej monumentalnych kompozycji. Artysta zestawia potężne schodowe formy piramidy z oddaloną płaszczyzną poziomu morza. Obraz otwiera się jakby z “lotu ptaka”. Ściany ołtarza ofiarnego są wymalowane motywami spotykanymi na innych obrazach – podróż jeźdźca, walka rycerza ze smokiem, wchodzenie schodami aniołów, egipskie piramidy.
 

KONKURS
Motywem kompozycji Čiurlionisa TRWOGA jest dzwon, jako sygnał niebezpieczeństwa. Przedstaw swoją wizję tematu: TRWOGA 2020 w dowolnej technice

Skip to content