Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Pocztówka do “Siostry Kapicowej”

Ponad stuletnia pocztówka, która została wysłana z Sosnowca do Wilna do „Siostry Kapicowej”, która w tym czasie była pielęgniarką w „Szpitalu Załogi”. Wspomniana „Siostra Kapicowa” to późniejsza Stanisława Cepeusz- zona mareckiego aptekarza.

Skip to content