Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

Akademia Dyzia Marzyciela

Akademia Dyzia Marzyciela to projekt interdyscyplinarny adresowany do najmłodszych mieszkańców miasta Marki – przedszkolaków. Tematem przewodnim jest twórczość Julian Tuwima, która jest niezwykle pomocna w rozwijaniu zainteresowań i umiejętności dzieci przez udział w warsztatach i konkursach (recytatorskim, plastycznym i wokalnym).    

Skip to content